W żółtym kole znajduje się uśmiechnięta pszczoła

Grupa pszczółek jest drugą grupą dzieci 3-letnich, które pierwszy raz wkroczą w przedszkolne mury.

Wychowawcy i nauczyciele

Wychowawca: mgr Aneta Torzewska

Pomoc nauczyciela: Ilona Górna

Grupa mieści się w budynku przedszkola w sali nr 2.