Dyrektor ZS-P nr 8: mgr Małgorzata Semik

Wicedyrektor przedszkola: mgr Łabeńska – Cypcar Ewa