Szanowni Państwo!
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020 rozpocznie się 12 marca 2019 poprzez stronę internetową, wskazaną przez Miasto Gliwice.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych informacji:

  • Terminy (Harmonogram) przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów;
  • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
  • Kryteria ustawowe przyjęć do przedszkoli.
  • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 12 marca 2019 r.
    W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2016 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
    Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020 w terminie do 11 marca 2019 r.
  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

pdfHarmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf682.55 KB

pdfKryteria_lokalne.pdf430.27 KB

pdfKryteria_ustawowe_przyjęć.pdf357.71 KB

pdfZarządzenie.pdf594.84 KB