Emotikona wycierająca nos

Z uwagi na zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach zaleca w placówkach oświatowo - wychowawczych stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie oraz prosi o przypominanie rodzicom, aby w przypadku wystąpienia objawów grypy u dziecka pozostało pod opieką w domu - należy zasięgnąć porady lekarskiej i ściśle stosować się do zaleceń, gdyż właściwe leczenie jest kluczowe w zapobieganiu groźnym powikłaniom grypy.

Zielone strzałki symbolizujące recykling

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Do 20 marca zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Drobny sprzęt prosimy przynosić do sali 20, ciężkie przedmioty należy zgłaszać na portierni.

Pani ze Straży Miejskiej opowiada dzieciom o bezpieczeństwie. Dzieci siedzą na dywanie i słuchają wykładu.

W dniu 27 lutego odbyło się spotkanie naszych przedszkolaków z pracownikami Straży Miejskiej. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych, ostrożności w stosunku do osób nieznajomych. Przedszkolaki poznały również numer telefonu do Straży Miejskiej i kiedy mogą z niego korzystać.