Informujemy, że zebranie dla rodziców dzieci z grupy Motylków odbędzie się w poniedziałek 6.09.2021 o godzinie 15:00 w sali nr 4 w budynku przedszkola. 

 

Na zebranie przychodzi wyłącznie jeden z rodziców/ opiekunów prawnych bez osób towarzyszących (w tym dzieci).