plakat informacyjny

Zapraszamy na Festyn rodzinny 11 czerwca 2022r. od godziny 12:00-16:00. Czekamy na wszystkich!

Dalia czyta dzieciom

W  maju  odbywają się cykliczne spotkania czytelnicze organizowane w PM 8 i PM 18 przez Szkolny Klub Wolontariatu. Prowadzone  są one z inicjatywy chętnych wolontariuszy z klas siódmych i ósmych  dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkola.

Drodzy Rodzice !

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego Nr 8 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ZSP nr 8 w Gliwicach na dyżury wakacyjne. Proszę zapoznać się z zasadami naboru oraz pobrać niezbędne dokumenty.