Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w PM nr 18.

"Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!

Ciebie pożegnamy - wiosnę przywitamy!".

 

🎨📣Wyniki konkursu plastycznego

,,Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty!"

Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom

za przepiękne prace konkursowe

- wpłynęło 29 prac.

 

dzieci

W ramach tygodniowej tematyki

grupa Misiów poznała przysłowie

"W marcu jak w garncu".