Informacje dla ósmoklasistów na temat zasad rekrutacji 

do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki  podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze terminy rekrutacji page0001

Zobacz więcej:  Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zobacz ofertę edukacyjną szkół pod adresem: slaskie.edu.com.pl