Informacje dla ósmoklasistów na temat zasad rekrutacji 

do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki  podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego - od 15 maja 2023

Zobacz ofertę edukacyjną szkół pod adresem: slaskie.edu.com.pl

Zobacz informacje dotyczące rekrutacji Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logowanie do systemu rekrutacji: slaskie.edu.com.pl

 Harmonogram rekrutacji 2023/2024