Drodzy Rodzice ! Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w ZSP nr 8 w Gliwicach na dyżur wakacyjny. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zasadami oraz wytycznymi. W załącznikach znajdziecie Państwo zasady w pliku PDF oraz "Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur".

 

 1. Zasady ogólne
 • Dyżur wakacyjny prowadzi Przedszkole Miejskie nr 8 w ZSP nr w budynku przy ul. Horsta Bienka 19 w Gliwicach.
 • Zapisy na dyżur wakacyjny dotyczą okresu : 01.08.2021 - 31.08.2021 r.
 • Liczbę miejsc oraz szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego określa Dyrektor ZSP nr 8 w Gliwicach.

 

 1. Zasady i terminy przyjmowania na dyżur wakacyjny
 • Rodzice pobierają wniosek na dyżur wakacyjny ze strony internetowej www.zsp8.edu.pl
 • Wypełniony wniosek składają do skrzynki umieszczonej na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Horsta Bienka 19 w Gliwicach w terminie : od 10.05.2021 r do 31.05.2021.
 • Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka na dyżur będzie udzielana telefonicznie w dniach 7–11.06.2021 pod numerem telefonu: 32 231 39 32.
 • Rodzice dzieci przyjętych są zobligowani do wypełnienia deklaracji pobytu i stosownych oświadczeń obligujących do uiszczenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienie. Deklaracje i oświadczenia będą dostępne do pobrania na stronie internetowej www.zsp8.edu.pl od 7 czerwca 2021 r.
 • Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur będzie uiszczenie opłat za pobyt i wyżywienie do dnia 10 sierpnia 2021 r. O wysokości opłat referent ds. przedszkola będzie informował do dnia 5 sierpnia 2021 r.

 

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 • Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w ZSP nr 8 w Gliwicach oraz Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Gliwicach.
 • Na dyżur przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. Rodzice ubiegający się o miejsce do dokumentów dołączają aktualne zaświadczenia od pracodawców o zatrudnieniu.
 • O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 • O przyjęciu na dyżur decyduje spełnienie kryteriów, terminowość oraz komisja rekrutacyjna.