zdalne

 

Tablice informacyjne

Treść tablic będzie systematycznie aktualizowana. Zapraszamy do sprawdzania informacji.

Wybierz swojego nauczyciela:

Klasa 1A

Wychowawca - Maria Chachulska-Kolka

Język niemiecki - Karolina Domaradzka

Język angielski - Karolina Domaradzka

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 1B

Wychowawca - Jolanta Nowicka

Język niemiecki - Karolina Domaradzka

Język angielski - Karolina Domaradzka

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 1C

Wychowawca - Bernadeta Nowakowska

Język niemiecki - Karolina Domaradzka

Język angielski - Karolina Domaradzka

Klasa 2A

Wychowawca - Grażyna Sadowska

Muzyka - Jagoda Bismor

Język angielski - Karolina Domaradzka

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 2B

Wychowawca - Joanna Sojka

Muzyka - Jagoda Bismor

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 2C

Wychowawca - Alina Nowak

Muzyka - Jagoda Bismor

Język angielski - Karolina Domaradzka

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 3A

Wychowawca - Danuta Liszczyk

Muzyka - Jagoda Bismor

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 3B

Wychowawca - Grażyna Konowalik

Muzyka - Jagoda Bismor

Język angielski - Grażyna Szafarz

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 3C

Wychowawca - Aneta Kowalczyk-Gierszal

Muzyka - Jagoda Bismor

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Klasa 4A

Wychowawca, Język polski - Ewa Szproch

Przyroda - Ewa Rak

Informatyka - Joanna Dąbrowska

Historia - Barbara Recław

Muzyka - Jagoda Bismor

Informatyka - Joanna Dąbrowska

Język niemiecki - Karolina Domaradzka

Wychowanie fizyczne - Joanna Dąbrowska

Religia - Ewa Mazurkiewicz - Mirocha

Plastyka - Iwona Sołowij

Nauczyciele świetlicy szkolnej

Joanna Stępień

Biblioteka szkolna

Beata Mirocha

Nauczyciele - tablice dla klas pozostałych

Bernadeta Dymek - biologia

Marta Bryła - matematyka

Barbara Recław - historia

Joanna Dąbrowska - informatyka

Krzysztof Bednarek - wychowanie-fizyczne

Jagoda Bismor - muzyka klasa 5

Jagoda Bismor - muzyka klasa 6

Jagoda Bismor - muzyka klasa 7

Przedszkole

Jagoda Bismor - rytmika