Informacje dla ósmoklasistów na temat zasad rekrutacji 

do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 zostaną zamieszczone po opublikowaniu Postanowień Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu rekrutacji.