Firmą cateringową obsługującą naszą placówkę jest L’Avion.

Opłaty za wyżywienie należy przelewać na następujący numer konta:
80 1140 2004 0000 3402 7766 1421

Tytuł płatności oraz kwota do zapłaty znajduje się na pasku dostarczanym przez catering.

Przypominamy o konieczności zgłaszania smsem nieobecności dziecka w przedszkolu, numer telefonu 795 431 963.