1. Procedura w sprawie naliczania, pobierania i zwracania opłat za opiekę płatną w Przedszkolu Miejskim nr 8  w Gliwicach:

pdfprocedura_w_sprawie_naliczania_pobierania_i_zwracania_opłat_za_opiekę.pdf1.82 MB

2. Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

pdfuchwała_nr_XLI_906_2018.pdf95.22 KB

3.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem rzedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice: 

pdfZPM_2018_165.pdf440.59 KB

4. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

pdfRegulamin_funkcjonowania_dziennika_elektronicznego_przedszkole_06.09.2019.pdf747.31 KB