Szanowni Państwo!
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020 rozpocznie się 12 marca 2019 o godzinie 9:00
poprzez stronę internetową, wskazaną przez Miasto Gliwice

Szanowni Rodzice! 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych informacji:

 • Terminy (Harmonogram) przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów;
 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
 • Kryteria ustawowe przyjęć do przedszkoli.
 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 12 marca 2019 r. o godzinie 9:00
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2016 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020 w terminie do 11 marca 2019 r. do godziny 12:00
 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

 

pdfHarmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf682.55 KB

pdfKryteria_lokalne.pdf155.45 KB

pdfZarządzenie.pdf594.84 KB

pdfKryteria_Ustawowe.docx155.45 KB

 

Proszę o zapoznanie się również z zasadami rekrutacji do naszego przedszkola:

pdfZasady_rekrutacji_do_przedszkoli_do_publikacji.pdf374.92 KB

przedszkole zsp

Nasze przedszkole mieści się w jednej z 17-stu pięknych kamienic dawnego osiedla robotniczego przy ulicy Horsta Bienka 19 i jest częścią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8. 

Jesteśmy przedszkolem, w którego skład wchodzi aż 8 oddziałów, 4 znajdują się w budynku przedszkola natomiast 4 kolejne zostały utworzone w budynku szkoły. Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która na codzień stara się zapewnić naszym przedszkolakom maksimum bezpieczeństwa, komfortu oraz wysoką jakość prowadzonych zajęć. Budynek przedszkola dysponuje czterema salami dydaktycznymi, z których każda posiada część jadalnianą oraz łazienkę, szatnią oraz przestronnym ogrodem z placem zabaw. 

Ponadto w budynku szkoły funkcjonują 4 sale przystosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, są to sale: nr 9 i nr 10 znajdujące się w tzw. „łączniku” oraz sale nr 2 i nr 3 przeznaczone dla dzieci 6-letnich. Wszystkie przedszkolaki mogą korzystać z sal gimnastycznych w szkole a także specjalnie przygotowanej sali zabaw, w której dzieci mogą oddać się swobodnej aktywności ruchowej na przykład podczas niepogody a także z boisk szkolnych, szkolnego placu zabaw oraz biblioteki. Teren wokół przedszkola jest doskonałą trasą spacerową, w pobliżu znajduje się las miejski, gdzie dzieci spędzają czas na pieszych wycieczkach przyrodniczych. Przedszkole posiada również bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak: Robotyka, „Drużyna Kangura” czy zajęcia taneczne. W ofercie zajęć odbywających się w ramach podstawy programowej znajduje się m. in język angielski, rytmika oraz religia.

Galeria zdjęć:

Przedszkole ZSP8 1
Przedszkole ZSP8 2
Przedszkole ZSP8 3
Przedszkole ZSP8 4
Przedszkole ZSP8 5

Historia naszego przedszkola sięga pierwszych lat okresu powojennego, gliwickiej dzielnicy Zatorze.

Na jego lokalizację wybrano jedną z 17 wolnostojących kamienic osiedla robotniczego, którego plany sytuacyjne wraz z projektami poszczególnych budynków datowane są z 1913 roku. Osiedle to posiadało oryginalną nazwę : „ Am der Waldschule” (W szkole leśnej”), ze względu na dominujący i położony centralnie budynek szkoły. W budynku tym, mieściła się Szkoła Powszechna Nr 8 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 18 ) i to właśnie przy niej zaczęło funkcjonować Przedszkole Miejskie Nr 8.

Pierwszą osobą, która sprawowała funkcję kierownika przedszkola była Anna Szuter. Funkcję tę piastowała do 30.08.1946 roku.

Kolejnymi osobami zarządzającymi placówką byli:

- w latach 01.09.1946 – 31.08.1972 – Pani Aurelia Ostrowska pełniąca równocześnie funkcję kierownika referatu przedszkoli w Wydziale Oświaty w Prezydium Miejskim,

- w latach 01.09.1972 – 31.08.1981 – Zofia Jaskulska

- w latach 01.09.1981 – 31.08.1985 – Ruta Parol

- w latach 01.09.1985 – 31.08.1990 – Grażyna Kopeć

- w latach 01.09.1990 – 31.08.1992 – Wioletta Śmiejkowska

- w latach 01.09.1992 – 31.08.1998 – Elżbieta Raczek

- w latach 01.09.1998 – 31.08.2015 – Ewa Łabeńska – Cypcar

- od 01.09.2015 Małgorzata Semik

W swojej 70 – letniej działalności w zależności od sytuacji demograficznej i ekonomicznej miasta, zmieniała się organizacja i funkcjonowanie przedszkola.

Przedszkole zaczęło funkcjonować , jako cztero - oddziałowa placówka, do której uczęszczało 132 wychowanków.

Zgodnie z instrukcją resortu oświaty zalecano tworzenie przedszkoli dla dzieci od 4 do 7 lat. W 1950 roku zarządzeniem ministra oświaty czas pracy przedszkola wynosił 9 godzin. W 1961 roku przedszkole zgodnie z obowiązującą ustawą zostaje uznane , jako pierwsze ogniwo systemu szkolnego w Polsce oraz dopuszcza możliwość przyjmowania do niego dzieci 3 letnich. Od 1977 roku zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci sześcioletnie. W latach 1983 – 1991 w przedszkolu były tylko trzy grupy : młodsza, średnia i starsza. Program pracy wychowawczo – dydaktycznej realizowany był w zakresie pięciu dziedzin wychowania : społeczno – moralnego, umysłowego, estetycznego, zdrowotnego i technicznego.

We wrześniu 1992 roku poprzez przyłączenie Przedszkola Kolejowego nr 1, mieszczącego się przy ul. Światowida 14 a , placówka zyskała budynek Filii nr 1, z trzema dodatkowymi oddziałami oraz pięknym ogrodem przedszkolnym. Liczba oddziałów przedszkolnych w tym czasie wzrosła do 7, z największą w roku szkolnym 1996/97 liczbą 180 wychowanków. W latach dziewięćdziesiątych, powstał projekt rozbudowy budynku Filii, ale ze względów ekonomicznych do jego realizacji nie doszło.

W roku 1993 - zmieniono nazwę ulicy Światowida na ulicę Horsta Bienka, upamiętniając tym samym postać znanego pisarza, mieszkającego przy tej właśnie ulicy.

W roku 2000 z uwagi na zmniejszenie nakładów na oświatę oraz utrzymującą się tendencję spadkową liczby dzieci , widoczną w skali całego miasta, podjęto decyzję o likwidacji Filii nr 1. W roku szkolnym 2000/2001 – przedszkole, ponownie zaczęło funkcjonować jako cztero oddziałowa placówka.

Lata 2001 – 2015 - to okres modernizacji oraz remontów siedziby i terenu wokół przedszkola. Dzięki nim budynek przedszkola zyskał: szczelne okna , docieplony dach a na zewnątrz nową, równą nawierzchnię. Zlikwidowano kotłownię węglową i zainstalowano gazowe, centralne ogrzewanie. Zmodernizowano i wyczyszczono elewację budynku, w ogrodzie przedszkolnym pojawiły się bezpieczne urządzenia do zabaw.

W roku 2015 historia zatacza koło i Przedszkole Nr 8 zaczyna funkcjonować razem z sąsiadującą Szkołą Podstawową Nr 18, jako Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8.

W nowej strukturze organizacyjnej w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 150 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. W ciągu dwóch kolejnych lat przybywają jeszcze dwa oddziały i liczba miejsc przedszkolnych wzrasta do 200.

Przez te wszystkie lata Przedszkole Miejskie Nr 8 było i jest miejscem, gdzie mieszkańcy dzielnicy Zatorze, nie tylko przyprowadzają dzieci, ale gdzie kształtowana jest świadomość pedagogiczna dorosłych poprzez szereg skierowanych do nich działań, mających na celu stałe podnoszenie świadomości istoty wychowania przedszkolnego.

Przebywające w przedszkolu dzieci mają możliwość twórczego i kreatywnego rozwoju , w warunkach dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Przedszkole realizując swoje zadania, współpracuje z innymi placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, wyższymi uczelniami, parafią i innymi miejskimi instytucjami , co przyczynia się do oswajania dzieci z kolejnymi etapami edukacji. Przedszkole opiera koncepcję swojej pracy na działaniach ekologiczno- artystycznych, które są wynikiem zapotrzebowania środowiska oraz zainteresowań dzieci. Dzieci i ich rodzice, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, grach, zabawach i konkursach dotyczących edukacji prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, ekologii i promocji ruchu.

Pedagog szkolny mgr Beata Joneczko

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać, bo czujesz, że nikt Cię nie rozumie

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • Masz ciekawe pomysły i chcesz o nich opowiedzieć

 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/19

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Dni tygodnia Godziny
Poniedziałek 8.00 - 17.30
Wtorek 7.00 - 12.00
Środa 8.00 - 13.30
Czwartek 7.00 - 12.00
Piątek 8.00 - 14.00

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadaniem pedagoga jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gliwicach należy:

 • działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży
 • współpraca z rodzicami

 

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami z terenu Gliwic:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Asystenci Rodziny)

 • Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 • Sądem Rodzinnym (kuratorami)

 • Komendą Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).

 • Dzielnicowym

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
l.p Nazwa uroczystości Data wydarzenia
1. Dzień Przedszkolaka 21.09.2018
2. Dzień Chłopca 28.09.2018
3. Dzień Edukacji Narodowej 12.10.2018
4. Pasowanie na Przedszkolaka 25.10.2018
5. Dzień Jesiennych Warzyw 13.11.2018
6. Dzień Pluszowego Misia 23.11.2018
7. Barbórka I połowa grudnia 2018
8. Mikołajki 6.12.2018
9. Kiermasz Świąteczny 7.12.2018
10. Jasełka 17.12.2018
11. Wigilia II połowa grudnia 2018
12. Dzień Babci i Dziadka 21.01.2019
13. Bal Karnawałowy styczeń / luty 2019
14. Walentynki 14.02.2019
15. Dzień Dziewczynki 8.03.2019
16. Powitanie Wiosny 21.03.2019
17. Dzień Ziemi- Sprzątanie Świata kwiecień 2019
18. Sztuka w ogrodzie kwiecień 2019
19. „Sprintem do Maratonu” maj 2019
20. Dzień Rodziny II połowa maja 2019
   
22. Dzień Dziecka I połowa czerwca 2019
23. Dzień Kalosza uroczystość zależna od
warunków pogodowych
24. Dzień Sportu zgodnie z harmonogramem szkoły
25. Spotkania ze Strażą Miejską cyklicznie przez cały rok szkolny

Dokumenty do pobrania

pdfkalendarz.pdf48.49 KB