Figurka żaby z aparatem fotograficznym

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach ogłasza konkurs fotograficzny: 

  • termin składania prac: do 31 maja 2019 roku, do godziny 15:00, na adres Szkoły z dopiskiem "konkurs fotograficzny" (nie decyduje data stempla pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu), prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane,

Czarna głowa z kolorowymi trybami obok znak zapytania

Drodzy uczniowie ósmych klas! Ruszła właśnie elektroniczna rekrutacja. Czas na wybór szkoły ponadpodstawowej i rejestrację w systemie elektronicznym. Logowanie do systemu należy wykonać na stronie: slaskie.edu.com.pl

Dziewczyny na scenie śpiewają

 W piątek 10 maja odbyły się przysłuchania w ramach XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ „PIEŚŃ NIESIEMY W DARZE”   2019. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. 

Dzieci stoją i grają na rurach w trakcie zajęć muzykoterapii

Muzykoterapia wspomaga rozwój dzieci i młodzieży. W naszej szkole muzykoterapię prowadzi Pani Jagoda Bismor.