Z uwagi na zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach zaleca w placówkach oświatowo - wychowawczych stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie oraz prosi o przypominanie rodzicom, aby w przypadku wystąpienia objawów grypy u dziecka pozostało pod opieką w domu - należy zasięgnąć porady lekarskiej i ściśle stosować się do zaleceń, gdyż właściwe leczenie jest kluczowe w zapobieganiu groźnym powikłaniom grypy.

W dniu 3 marca odbędzie się bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Celem wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie obecnych i przedwojennych granic RP.

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Do 20 marca zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Drobny sprzęt prosimy przynosić do sali 20, ciężkie przedmioty należy zgłaszać na portierni.

Zapraszamy na wycieczkę 16 marca (SOBOTA). 

TOPIENIE MARZANNY.

Wycieczka nic nie kosztuje.

Zapisy i informacje u p. A. Błaż – sala 33

Liczba miejsc ograniczona.