drzwi w stylu retro

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów oraz realizację kompleksowego programu indywidualizacji pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację różnych form dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego a także zajęć o charakterze terapeutycznym. Do osiągnięcia celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

W ramach projektu zaplanowano różne formy zajęć pozalekcyjnych.

W drugim etapie nabór będziemy prowadzić do następujących zajęć:

Dla klas I-III

 • Zajęcia dydaktyczno-wspomagające z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wspomagające z języka angielskiego
 • Zajęcia „Arteterapia” dla kl. 1
 • Zajęcia „Muzykoterapia” dla kl.1
 • Terapia wad postawy dla kl.1
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl.1
 • Terapia logopedyczna dla kl.1 

Dla klas IV-VIII

 • Zajęcia dydaktyczno-wspomagające z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wspomagające z angielskiego
 • Zajęcia dydaktyczno-wspomagające z chemii
 • Zajęcia dydaktyczno-wspomagające z fizyki
 • koło „Klub młodego informatyka”
 • koło "Entuzjaści matematyki”
 • Zajęcia terapeutyczne EEG Biofeedback
 • Zajęcia „Arteterapia”
 • Zajęcia „Muzykoterapia”
 • Terapia wad postawy

Czytaj więcej: Projekt unijny "Otwieramy drzwi do wiedzy"