18 marca odbędzie  VI szkolny konkurs matematyczny „Plusik-minusik". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich.

  Cele konkursu

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi,
  • sprawdzenie umiejętności posługiwania się w życiu metodami matematycznymi.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!