W związku z planowaną od 8.04.2019 akcją strajkową pracowników Przedszkola Miejskiego nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach może wystąpić problem z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w naszej placówce. W związku z powyższym uprzejmie proszę o pozostawienie ( w miarę możliwości) dzieci w domu. Dziękuję za okazane nam zrozumienie i życzliwość. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom uda nam się sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w najbliższych dniach.

Z poważaniem

Małgorzata Semik

Dyrektor ZSP8 Gliwice